Πάτωμα AGT

Πάτωμα AGT

AGT Flooring 

  • Πάχος 8-12mm 
  • ΑC3/AC4/AC5 25 χρόνια εγγύηση 
  • Σοβατεπί & επιλογή σε υπόστρωμα 
  • 56 αποχρώσεις