Κουζίνα δυχρωμία

Κουζίνα δυχρωμία

Γυαλυστερό κύμα ανω και ματ χακί στα βάσεως.