Κουζίνα island!

Κουζίνα island!
Κουζίνα island!
Κουζίνα island!
Κουζίνα island!
Κουζίνα island!

Κουζίνα με νυσίδα τραπέζι.Ματ υλικό σε δυο αποχρώσεις.