Λευκη Γυαλυστερη!

Λευκη Γυαλυστερη!
Λευκη Γυαλυστερη!
Λευκη Γυαλυστερη!
Λευκη Γυαλυστερη!
Λευκη Γυαλυστερη!
Λευκη Γυαλυστερη!

Λευκή 100% gloss με πόμολο gola και πατητή τσιμεντοκονία!