Έπιπλο κουζίνας στον αέρα

Έπιπλο κουζίνας στον αέρα
Έπιπλο κουζίνας στον αέρα
Έπιπλο κουζίνας στον αέρα
Έπιπλο κουζίνας στον αέρα
Έπιπλο κουζίνας στον αέρα

Έπιπλο κουζίνας από λευκό supra mat σε συνδυασμό από αδιάβροχο πολυορεθανικό πάγκο Fenix, σε μία δύσκολη εφαρμογή γύρω από κολώνες .