Μπάνιο

Μπάνιο

έπιπλο μπάνιου με δυο νυπτήρες κρεμαστό.