Παπαδημητρίου Κοσσάρας - Πρόσβαση

Το εργοστάσιο και η έκθεσή μας βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επισκεφτείτε μας για να γνωρίσετε από κοντά τη δουλειά μας!