Παπαδημητρίου Κοσσάρας - Βίντεο

Το εργοστάσιο και η έκθεσή μας βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επισκεφτείτε μας για να γνωρίσετε από κοντά τη δουλειά μας!