Κουζίνα supra mat

Κουζίνα supra mat
Κουζίνα supra mat
Κουζίνα supra mat
Κουζίνα supra mat

Έπιπλο κουζίνας από supra mat υλικό σε συνδυαμό με πάγκο και πλάτη γρανίτη slim 2 cm.

Δάπεδο laminate AC4 σε απομίμηση ξύλου.