Επιπλο κουζίνας οροφής

Επιπλο κουζίνας οροφής
Επιπλο κουζίνας οροφής
Επιπλο κουζίνας οροφής
Επιπλο κουζίνας οροφής

Έπιπλο κουζίνας σε τρία επίπεδα εως την οροφή

Λευκό και γκρί

Μαύρο gola

Τραπέζι νυσίδα σε ειδική διάσταση